Słowianie dziś.

Dzisiaj na świecie żyje blisko pół miliarda Słowian, z czego większość w Europie. Są to narody silnie zróżnicowane i o odmiennej myśli politycznej. Istnieje 12 państw o rodowodzie słowiańskim i ze Słowianami jako mieszkańcami. Dla formalności je wymienię: Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Jugosławia, Macedonia, Polska, Rosja, Słowacja, Słowenia, Ukraina. W najbliższym czasie ważyć się będą losy Serbii i Czarnogóry. Najprawdopodobniej podzieli się ona na Serbię i Czarnogórę- przez co będzie już 13 państw słowiańskich. Na poniższej mapie widać, jak wielki obszar zajmują Słowianie w Europie oraz fakt, iż południowi zostali "odcięci" od reszty.

Słowianie w europie

W Europie żyje więcej narodów słowiańskich, niż jest państw o tym rodowodzie. Dziś wyróżnić można trzy "bezpaństwowe": Łużyczanie, Czarnogórcy i Łemkowie.

W obecnych czasach Słowian bardzo dużo dzieli. Nie ma już tej jedności jak przed dawnymi wiekami. Wiele krajów prowadziło zaciekłe wojny (np. polsko-rosyjskie) czy jeszcze prowadzą bądź dopiero skończyli (np. kraje byłej Jugosławii). Powstały także niezrozumiałe dla mnie granice kulturalne. Słowianie wschodni mają pretensje do Polaków, Czechów i Słoweńców, że im się trochę lepiej powodzi. Ale wraz z upadkiem żelaznej kurtyny w Europie, każdy kraj chciał jak najszybciej dorównać do Zachodu- no i niektórym się to udało (trochę).

Jednak nie jest aż tak tragicznie. Wszyscy Słowianie mają świadomość wspólnej kultury, obyczajów, korzeni i języka. Istnieje na świecie bardzo wiele organizacji słowianofilistycznych i panslawistycznych jednoczących wszystkie narody słowiańskie. Na Zjeździe Słowiańskim w 1848 roku w Pradze (pod przewodnictwem F. Palackiego) zatwierdzono ogólnosłowiańską, jedną i wspólną, flagę narodową (poniżej). Na zjeździe tym uczestnicy wysunęli program zjednoczenia i współpracy, przeciwstawili się germanizacji i madziaryzacji, potępiono rozbiory Polski i domagano się równouprawnienia Słowian w Europie.

Słowiańska flaga

Najtragiczniejszym wydarzeniem ostatnich lat była wojna domowa w byłej Jugosławii. Przez wiele lat ten piękny kraj mógł uchodzić za wzór słowiańskiej jedności i wspólnej tradycji. Przez dziesięciolecia 6 oddzielnych narodów Słowian o 3 odrębnych religiach (prawosławie, katolicyzm i islam) żyło ze sobą w zgodzie i w pełnej równości. Ale ta równowaga została zachwiana przez ludzi nieodpowiednich, co doprowadziło do bratobójczej rzezi.

Idea zjednoczenia Słowian nie jest nowa. Taką "próbę" podjął Stalin budując imperium radzieckie. Ale nie tędy droga! Nigdy nie będzie ładu i poszanowania w kraju rządzącym przez ludobójców i psychopatów (jak ów Stalin). Doprowadziło to tylko do pogłębienia nienawiści między poszczególnym i narodami. Zupełnie niepotrzebnie. Do zjednoczenia Słowian nie trzeba siły ani totalitaryzmu, lecz szczerych chęci współpracy we wspólnej, zjednoczonej Europie.

Poniżej podaję kilka zagadnień z historii jednoczenia Słowian na podstawie Multimedialnej Encyklopedii PWN '98.